1. ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ/ПРАВИЛА

1.1 Настоящите Условия представляват правно обвързващо споразумение между Вас и РЕНТ МЕЙТ ООД ("ние", "нас" или "РЕНТ МЕЙТ ООД" оттук нататък) във връзка с предоставянето на услугата "РЕНТ МЕЙТ". Капитализираните Правила, които са дефинирани в Правилата на Вземащите или в Правилата на Даващите и не са дефинирани в тези условия, имат същото значение, както е посочено в съответните правила.

1.2 РЕНТ МЕЙТ ООД е Българска компания, регистрирана в София.

1.3 Когато регистрирате акаунт в услугата РЕНТ МЕЙТ (включително когато се регистрирате чрез приложение, през електронната Ви поща или услуга на трета страна) или по друг начин имате достъп или използвате услугата „РЕНТ МЕЙТ“, включително за целите на публикуване на реклама, Вие приемате тези Правила.

1.4 Когато приемате Общите условия, Вие се съгласявате, че:
1.4.1 При използване на услугата "РЕНТ МЕЙТ" като Наемащ, вие ни обещавате, че ще спазвате Правилата на Взимащите; и
1.4.2 Когато използвате услугата „РЕНТ МЕЙТ“ като Даващ, ни обещавате, че ще спазвате Правилата на Даващите;

1.5 За всяка помощ, свързана с използването на услугата "РЕНТ МЕЙТ", вижте страницата "Как работи“. Ако имате някакви допълнителни въпроси, оплаквания или коментари за услугата „РЕНТ МЕЙТ“, моля, свържете се с нас info@rent-mate.bg

2. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА „РЕНТ МЕЙТ“

2.1 Ролята на РЕНТ МЕЙТ ООД е само на посредник.
2.1.1 РЕНТ МЕЙТ ООД ви предоставя онлайн платформа (услугата "РЕНТ МЕЙТ"), чрез която Даващите могат да предоставят определени вещи за отдаване под наем от Вземащите при одобрение от двете страни.
2.1.2 Вие разбирате, че РЕНТ МЕЙТ ООД действа само като посредник по отношение на всички сделки, сключени между Вземащите и Даващите за отдаване под наем на артикули чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“. Всяко споразумение за отдаване под наем на стоки чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“ е между съответния Даващ и Взимащ.
2.1.3 Въпреки че РЕНТ МЕЙТ ООД се стреми да предостави услугата „РЕНТ МЕЙТ“ за взаимна изгода както за Даващите, така и за Вземащите и е изготвила правила, с чиято цел това да се случи, РЕНТ МЕЙТ ООД не носи никаква отговорност и в максималната степен, позволена от закона, изключва да поеме отговорност за поведението на потребителите на услугата РЕНТ МЕЙТ.
2.1.4 Вие потвърждавате, че в качеството си на потребител(използващ) на услугата РЕНТ МЕЙТ при всички транзакции, извършвани чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“, РЕНТ МЕЙТ ООД има правото да отмени каквато и да било обява, публикувана от даден Даващ, всяко искане за заемане на продукт, постъпила от Вземащ, или всяка друга сделка, при писмено искане от някоя от заинтересованите страни, ако съществува основание, че искане или транзакцията не отговарят на настоящите Условия, на Правилата на Даващите или на Правилата на Вземащите.

2.2 Използване на услугата „РЕНТ МЕЙТ“ като Даващ.
2.2.1 При съгласие като Даващ да дадете предмет на Вземащ, вие потвърждавате, че сключвате отделен договор с Вземащия и че такъв договор с Вземащия включва обещание от вас да се съобразите с Правилата на Даващите и тези условия.
2.2.2 Също така Вие потвърждавате, че Вземащия по никакъв начин не действа под контрола или от името на РЕНТ МЕЙТ ООД, че вашата уговорка за даване на предмет е единствено с Вземащия. Освен това се съгласявате да не отправяте никакви искове или твърдения, че РЕНТ МЕЙТ ООД по някакъв начин носи отговорност за загуби, понесени от Вас във връзка с каквото и да е действие или бездействие от страна на Вземащия.
2.2.3 Вие се съгласявате, че Вие изцяло носите отговорност за спазването на Правилата на Даващите, напълно отговорни сте за неспазването на Правилата на Даващите и за обезщетения, дължими на Вземащия във връзка с несъответствия в описанието на предлагания под наем предмет. Освен това потвърждавате, че РЕНТ МЕЙТ ООД няма:
(а) отговорност за Вашето спазване на Правилата на Даващите;
(б) да поеме отговорност за задължения, които може да имате за несъответствие, или каквото и да е задължение, за компенсация спрямо Вземащия за всяко нарушение на споразумението с Вземащия от Ваша страна.

2.3 Използване на услугата "РЕНТ МЕЙТ" като Вземащ
2.3.1 Когато се съгласите като Вземащ да вземете предмет на заем от даден Даващ Вие потвърждавате, че сключвате отделен договор с Даващия и че този договор с Даващия включва обещание от вас да се съобразявате с Правилата на Вземащите и с тези условия.
2.3.2 Също така Вие потвърждавате, че Даващия по никакъв начин не действа под контрола или от името на РЕНТ МЕЙТ ООД, че уговорката за заемане под наем на предмет с Даващия е единствено с него. Освен това се съгласявате да не отправяте никакви искове или твърдения, че РЕНТ МЕЙТ ООД по някакъв начин носи отговорност за загуби, понесени от Вас във връзка с каквото и да е действие или бездействие от страна на Даващия.
2.3.3 Вие се съгласявате, че Вие носите цялата отговорност за спазването на Правилата на Вземащите, напълно сте отговорни за неспазването на Правилата на Вземащите и за обезщетения, дължими на Даващия във връзка с неспазването им, както и загубата или повреда на предмета, който сте взели назаем. Освен това потвърждавате, че РЕНТ МЕЙТ ООД няма:
(а) никаква отговорност за вашето спазване на Правилата на Вземащите;
(б) да поеме отговорност за задължения, които може да имате за несъответствия, или каквото и да е задължения за компенсиране на Даващия за каквото и да е нарушения на вашето споразумение с Даващия.

3. ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА „РЕНТ МЕЙТ“ И ПРОМЯНА НА ПРАВИЛА

3.1 РЕНТ МЕЙТ ООД запазва правото да променя услугата „РЕНТ МЕЙТ“ по всяко време, включително добавянето, премахването или промяната на функциите (което може да е във Ваше предимство или недостатък). РЕНТ МЕЙТ ООД ще ви даде разумно предупреждение за всякакви съществени промени в услугата „РЕНТ МЕЙТ“.

3.2 Може да се наложи да променим настоящите Условия поради юридически или бизнес причини, за което ще ви уведомим, като публикуваме такива промени в информационните страници на услугата „РЕНТ МЕЙТ“. Ако възнамеряваме да направим някакви съществени промени, ние ще Ви уведомим за тези промени по имейл с разумно предизвестие.

3.3 Ако РЕНТ МЕЙТ ООД промени услугата "„РЕНТ МЕЙТ“ или Условията във Ваша вреда, можете да прекратите ползването на услугата „РЕНТ МЕЙТ“ по всяко време. Моля, вижте секция 11 за повече подробности относно прекратяването на използването на услугата "РЕНТ МЕЙТ".

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА "РЕНТ МЕЙТ"

4.1 Трябва да създадете профил, за да приемете тези Условия. При създаване на профил, потвърждавате, че:
4.1.1 сте навършили 16 години;
4.1.2 цялата информация и предоставени от Вас данни (включително при регистрацията) са верни, точни и актуални във всяко едно отношение и по всяко време. Можете да актуализирате или поправите личните си данни по всяко време, като се свържете с нас. Ако не спазвате тази клауза, ще ви бъде наложена глоба до 100 лева за предоставена невярна информация;
4.1.3 Вие ще спазвате ограниченията за използването на услугата „РЕНТ МЕЙТ“, както е посочено в тези Условия; и
4.1.4 Потвърждавате че притежавате всички необходими лицензи и/или одобрения и права върху всички материали предоставени на или публикувани в платформата "РЕНТ МЕЙТ" от Вас.

4.2 Като условие за използването на услугата „РЕНТ МЕЙТ“, вие се съгласявате, че няма да: 4.2.1 Нарушавате законодателството;
4.2.2 Нарушавате Общите Условията за ползване на услугата РЕНТ МЕЙТ;
4.2.3 Нарушавате Правилата на Даващите, когато действате като Даващ;
4.2.4 Нарушавате Правилата на Вземащите, когато действате като Вземащ;
4.2.5 Публикувате всякакви заплашителни, обидни, клеветнически, нецензурни, неподходящи или неприлични материали;
4.2.6 Публикувате или по друг начин да комуникирате каквато и да е фалшива или подвеждаща информация;
4.2.7 Да използвате услугата „РЕНТ МЕЙТ“ за умишлени заблуди на други потребители;
4.2.8 Нарушавате правата на трети лица;
4.2.9 Да разглобявате, декомпилирате, обратно инженерство или да създавате производни произведения въз основа на цялата или на част от услугата „РЕНТ МЕЙТ“;
4.2.10 Разпространявате спам, верижни писма или насърчавате пирамидни схеми;
4.2.11 Разпространявате вируси или други технологии, които могат да навредят на РЕНТ МЕЙТ ООД или на интересите или собствеността на потребителите нa РЕНТ МЕЙТ ООД;
4.2.12 Да наложите или да допринесете за налагане на неразумно натоварване на нашата инфраструктура или за намеса в правилното функциониране на услугата „РЕНТ МЕЙТ“;
4.2.13 Да копирате, променяте или разпространявате съдържанието на друго лице без тяхното съгласие;
4.2.14 Да използвате робот, паяк, остъргвач или други автоматизирани средства за достъп до услугата „РЕНТ МЕЙТ“ и/или за събиране на съдържание за каквато и да е цел без нашето изрично писмено разрешение;
4.2.15 Да събирате информация за други потребители, включително имейл адреси, без тяхното съгласие;
4.2.16 Да копирате, променяте или разпространявате права или съдържание от услугата, услугите, приложенията или инструментите на услугата „РЕНТ МЕЙТ“ или от неприкосновеността и търговските марки на РЕНТ МЕЙТ ООД;
4.2.17 Да заобикаляте мерките за сигурност, използвани за предотвратяване или ограничаване на достъпа до РЕНТ МЕЙТ ООД; или
4.2.18 Да предлагате фалшиви продукти или по друг начин да нарушавате авторски права, търговски марки или други права на трети страни.

4.3 Вие се съгласявате да компенсирате и да защитавате РЕНТ МЕЙТ ООД срещу каквито и да е искове или съдебни дела, които са нанесени срещу РЕНТ МЕЙТ ООД от друго лице в резултат на Вашето нарушение на настоящите Условия.

4.4 Вашият Профил е персонален за Вас и не може да бъде прехвърлян или споделян с други лица. Вие носите отговорност за запазването на сигурността на профила и данните за вход и отговаряте за всички дейности, които се извършват чрез него. Трябва да изберете силна уникална парола, която да не разкривате на никого и да не използвате за друга Интернет услуга. РЕНТ МЕЙТ ООД няма да бъде отговорна за каквито и да било загуби, понесени от Вас при обстоятелства, при които профилът Ви се използва от някой друг, освен ако това не е причинено от небрежност от страна на РЕНТ МЕЙТ ООД.

5. ПРАВА В УСЛУГАТА „РЕНТ МЕЙТ“

5.1 При спазване на Условията, РЕНТ МЕЙТ ООД ви предоставя отменим, непрехвърляем и неизключителен лиценз за достъп и използване на услугата „РЕНТ МЕЙТ“.

5.2 Вие потвърждавате, че Вашето използване на услугата „РЕНТ МЕЙТ“ не Ви предоставя права в или за услугата „РЕНТ МЕЙТ“, нито до каквито и да било права върху интелектуална собственост (включително авторско право, търговска марка или патенти), собственост на РЕНТ МЕЙТ ООД или нейните лицензодатели, различни от правото да използва услугата „РЕНТ МЕЙТ“в съответствие с Общите Условия.

5.3 Вие се съгласявате да не копирате, възпроизвеждате, публикувате, изтегляте, излъчвате, записвате, предавате, търговско експлоатирате, редактирате, комуникирате или разпространявате по какъвто и да е начин услугите, уеб страниците или материалите в услугата „РЕНТ МЕЙТ“ или компютърните кодовете на елементите, съдържащи услугата „РЕНТ МЕЙТ“, за различни от Ваша лична употреба цели. В зависимост от гореизложеното, можете да изтеглите несъществени извадки от това съдържание на твърдия диск с цел да го видите, при условие че не е направено повече от едно копие на всяка информация.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГАТА „РЕНТ МЕЙТ“

6.1 Вашата отговорност
6.1.1 Вие разбирате, че Вие ​​носите цялата отговорност за съдържанието, което публикувате или по друг начин изпращате до услугата "РЕНТ МЕЙТ" ("Вашето съдържание"). Вие заявявате, че имате всички необходими права върху Вашето съдържание и че публикуването на Вашето съдържание чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“ няма да наруши правата (включително правата на интелектуална собственост) на която и да е трета страна. Вие се съгласявате да компенсирате РЕНТ МЕЙТ ООД за загуби, които РЕНТ МЕЙТ ООД претърпи в резултат на каквото и да е нарушение от Вас на някое от обещанията, направени от Вас в тези Условия.
6.1.2 Вие потвърждавате, че РЕНТ МЕЙТ ООД не мониторира или променя Вашето съдържание. Ако РЕНТ МЕЙТ ООД осъзнае, че част или цялото Ваше съдържание, по наше разумно мнение, не отговаря на Условията, Вие потвърждавате, че РЕНТ МЕЙТ ООД може да го премахне, без да носи отговорност. Въпреки че РЕНТ МЕЙТ ООД има правила за публикуване и качване на Ваше съдържание, функциите на услугата "РЕНТ МЕЙТ" могат да бъдат злоупотребявани и понякога публикуваното съдържание все още би могло да бъде подвеждащо или измамно. Следователно не трябва да разчитате на точното или пълноценното съдържание на друго лице ("Потребителско съдържание"). Приемате, че на лична отговорност и собствен риск разчитате на потребителско съдържание, което е публикувано или качено на нашият уебсайт.

6.2 Разрешение за използване на Вашето съдържание
6.2.1 Когато публикувате Вашето Съдържание, Вие ни предоставяте и представяте, че имате право да ни предоставите неограничаващо, глобално, вечно, неотменимо, безвъзмездно, прехвърляемо, подлицензиращо право да упражнявате всички авторски права, реклама, търговски марки, дизайн, база данни и права върху интелектуална собственост върху това съдържание, във всякакви медии, които са вече известни или ще бъдат открити в бъдеще и във всички други сайтове, услуги, приложения и инструменти. Освен това Вие се отказвате от правото си да бъдете идентифицирани като автор на вашето съдържание, доколкото това е позволено от закона.

6.3 Използването от РЕНТ МЕЙТ ООД на информация от трети страни.
6.3.1 Възможно е понякога да използваме доставчици на данни от трети страни, които да предоставят допълнително съдържание (включително описания, продуктови спецификации и друго съдържание) ("материал на трета страна"), за да допълнят Вашето съдържание. Можете да използвате такава информация единствено във връзка с Вашето съдържание, докато то се показва в услугата „РЕНТ МЕЙТ“ (такива разрешения за използване, т.е. "Разрешение на трети страни"). Материалът на трета страна може да бъде обект на авторски права, търговски марки и / или други защити. Вие се съгласявате да не премахвате такава защитена информация и / или да създавате производни произведения въз основа на съдържанието на такъв материал от трета страна (освен като включите такъв материал в своите обяви). Това разрешение може да бъде променено или отменено по всяко време по свое усмотрение и ще публикуваме в услугата „РЕНТ МЕЙТ“ такива изменения или отменяния по отношение на разрешенията на трети страни.

6.4 Продължаващи или съпътстващи задължения
6.4.1 Възможно е да нямате възможност да прегледате всички материали на трета страна, преди да публикувате Вашето съдържание. Ние не носим отговорност за точността на този материал на трета страна. Ако забележите неточности в този материал от трета страна, след като Вашето съдържание се появи в услугата „РЕНТ МЕЙТ“, моля свържете се с нас на следната връзка: info@rent-mate.bg

6.5 Отчитане на злоупотребяващо, заплашващо или нарушаващо съдържание
6.5.1 Ако някое от съдържанието, публикувано или изпратено до услугата „РЕНТ МЕЙТ“ от друг потребител, Ви кара да се чувствате застрашени или малтретирани или ако смятате, че същото е обидно или по друг начин нарушава Условията, моля, свържете се с РЕНТ МЕЙТ ООД чрез следната връзка: info@rent-mate.bg

6.6 Права на РЕНТ МЕЙТ ООД за премахване на съдържание от услугата „РЕНТ МЕЙТ“.
6.6.1 Без да ограничаваме каквито и да е други средства за защита, РЕНТ МЕЙТ ООД може без предизвестие или забавяне:
(а) незабавно да премахне (или да Ви даде указание да премахнете) съдържание от услугата „РЕНТ МЕЙТ“;
(б) временно или неограничено да Ви попречи да добавите допълнително съдържание към услугата „РЕНТ МЕЙТ“;
(в) анулира искане за заемане или оферта за отдаване под наем на конкретен поедмет; (г) да забрани постоянния или временния ви достъп до услугата „РЕНТ МЕЙТ“, ако Рент Мейт ООД прецени или вярва, че:
6.6.1 Сте нарушили някое от тези условия:
6.6.2 Вие действате несъгласувано с духа на услугата „РЕНТ МЕЙТ“ или нашите политики (включително, без ограничение, заобикаляне на временни или постоянни прекъсвания или тормоз на служителите от РЕНТ МЕЙТ ООД или други потребители);
6.6.3 Сте се занимавали с неправомерна или измамна дейност или действията Ви могат да причинят правна отговорност или финансова загуба на РЕНТ МЕЙТ ООД или потребители на услугата „РЕНТ МЕЙТ“;
6.6.4 Публикуваните предмети са с неправилно или неточно съдържание;
6.6.5 Стремите се и/или успявате да избегнете заплащане на таксите; или
6.6.6 Е наложено да го направите съгласно приложимото законодателство или да защитите интереса на другите потребители на услугата „РЕНТ МЕЙТ“.

7. ТАКСИ И КОМИСИОННИ

7.1 При всяко събитие на сделка за отдаването под наем на предмет между Вземащ и Даващ, случваща се чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“:
7.1.1 като Даващ, вие се съгласявате да платите на РЕНТ МЕЙТ ООД комисиона от 15% от Наемната такса ("Комисионна Даващ"); и
7.1.2 като Вземащ, приемате да платите на РЕНТ МЕЙТ ООД комисиона от 15% от Наемната такса ("Комисионна Вземащ"), (заедно "Комисионната РЕНТ МЕЙТ ООД").

7.2 Ако, като Вземащ, подадете искане за вземане на конкретен артикул и това искане е одобрено от Даващия, ще бъдете таксувани с пълната Наемна такса плюс Комисионна Вземащ. "Наемна такса" означава дневната тарифа, която сте се съгласили да платите, за да наемете артикула, умножена по броя на дните, които сте съгласни да наемете.

7.3 Като Даващ, Вие ще получите дължимата ви наемна сума 24 часа след датата насрочена за край на наема. "Наемна сума" означава наемната такса без Комисионна Даващ.

7.4 Вие потвърждавате, че единствено Вие носите отговорност за плащането на приложимите данъци (ако има такива), дължими от Вас, в зависимост от Вашето използване на услугата „РЕНТ МЕЙТ“.

7.5 Нашите такси се заплащат в български левове и ние можем да ги променяме без предварително предизвестие. Ще Ви уведомим за промени в правилата ни за таксите, като публикуваме такива промени в услугата „РЕНТ МЕЙТ“, и ще изпратим имейл до адреса, регистриран в профила Ви. Може също така да изберем временно да променим таксите за промоционални събития или нови услуги; тези промени са ефективни, когато обявим промоционалното събитие или нова услуга. Ще уведомим предварително тези промоционални събития и нови услуги чрез публикуване на подробности за услугата „РЕНТ МЕЙТ“ и ще изпратим имейл до адреса, регистриран в профила Ви.

7.6 Също така се съгласявате, че когато сте се свързали с конкретен потребител чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“, няма да извършвате транзакция по какъвто и да е друг начин, различен от използването на услугата „РЕНТ МЕЙТ“, или да се занимавате с друга практика, която може да избегне или да намали комисионната на РЕНТ МЕЙТ ООД, която в противен случай би била платима, ако сделката е приключила с помощта на услугата „РЕНТ МЕЙТ“ (Избягване на такси). В случай на ангажиране от страна на който и да е потребител(и) в опити за избягване на такси, този (тези) потребител(потребители) ще обезщети и ще предпази РЕНТ МЕЙТ ООД по отношение на всички и всякакви загуби, понесени от РЕНТ МЕЙТ ООД в резултат на такова избягване на плащане на такси. В случай, че се опитате да ангажирате потребител, който сте срещнали чрез услугата РЕНТ МЕЙТ в наем или транзакция, която не използва услугата РЕНТ МЕЙТ, Вие сте длъжни да платите глоба до 300 лева като наказание за това, независимо от това дали Вашите опити са успешни или не.

8. АНУЛИРАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ И СДЕЛКИ

8.1 Ако Вие като Вземащ поискате да заемате даден артикул, впоследствие можете да отмените молбата си за заемане на този артикул, без никаква такса или отговорност, като известите Рент Мейт ООД, при условие че това е извършено:
8.1.1 по всяко време преди това искане да бъде прието от Даващия; или
8.1.2 в съответствие с раздел 8.2 по-долу, в рамките на 48 часа след подаване на искането.
8.1.3 Ако сте платили предплатени суми срещу всяка сделка, която сте анулирали в съответствие с условията на раздел 8.1, Вие ще имате право на възстановяване на таксите.

8.2 Независимо от раздел 8.1 по-горе, ако Вземащия отмени искане (което е одобрено от Даващ), Вие няма да получите възстановяване на сумите, които са таксувани (включително такси за наем и комисионна).

8.3 Ако Вие, като Даващ, публикувате предмет за отдаване под наем, можете впоследствие да анулирате публикувания предмет за отдаване под наем без никаква такса или отговорност при следните условия:
8.3.1 по всяко време преди получаване на искане от страна на Вземащ за наем на дадения предмет; или
8.3.2 в съответствие с раздел

8.4 по-долу, в рамките на 48 часа след одобряването на искане за наемане на предмет от Даващия. 8.4 Независимо от раздел 8.3 по-горе, ако Вие, като Даващ, отмените обявата за даден предмет (по отношение на който сте приели искане, от който и да е Вземащ за наем) или отмените приемането на искане от страна на Вземащ да наеме предмета в рамките на 48-часовия период непосредствено преди планираното начало на периода на отдаване под наем за този артикул, вие ще бъдете задължени да платите такса за анулиране на РЕНТ МЕЙТ ООД, която се изчислява като сума, равна на 30% от наемната такса.

8.5 В случай, че Даващия заплати такса за отказ на РЕНТ МЕЙТ ООД по отношение на определена отменена сделка, РЕНТ МЕЙТ ООД може да изплати сума в сметката на Вземащия, според случая) разпределение на всяка получена такса за анулиране, РЕНТ МЕЙТ ООД ще прецени, какво е подходящо като последващи действия.

8.6 Ако Рент Мейт ООД прецени, че възнамерявате да навредите на артикули, които наемате чрез платформата, или че наемате с намерение за кражба; ние си запазваме правото да анулираме наема Ви незабавно и без предупреждение и да Ви таксуваме с подходяща сума. Тази сума ще бъде до, но не повече от общата стойност на въпросните предмети. Единствено РЕНТ МЕЙТ ООД има право да определи каква е подходящата сума във всеки отделен случай.

9. ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ

9.1 Нищо в настоящите Условия не ограничава Вашата отговорност за измамно представяне или действие, или за смърт, или телесна повреда в резултат на Ваша небрежност.

9.2 Като Даващ, когато посочвате даден артикул за наемане чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“, трябва да предоставите истински и точни данни за състоянието на артикула и подробности за това, което е включено или забележимо липсва.

9.3 Като Вземащ, при заявяване на искане за наем на предмет чрез нашата Услуга, Вие сте отговорни за наличието на достатъчно средства, за да закупите предмета, ако го загубите или повредите. Ако не знаете колко струва стоката, моля, свържете се с член на екипа на РЕНТ МЕЙТ ООД преди да изпратите заявката си и ние ще Ви съдействаме. Ако нямате налични средства за приблизителната стойност на предмета, не заявявайте предмета за вземане под наем.

9.4 Ние имаме право да вземем сумата за Прогнозираната Стойност от Вашата сметка, без да искаме разрешение от Вас, ако ние основателно сме убедени, че сте причинили вреда на стоката или не можете да я върнете по някаква причина в рамките на 7 дни от крайния срок за връщане.

9.5 Допълнително се съгласявате като Вземащ, че ако върнете стоката след крайния срок за връщане (както е определено в Правилника на Вземащия), ние имаме право да ви таксуваме до два пъти пълната наемна цена заедно с комисионната за наем на съответния предмет за всеки допълнителен ден, след изтичането на крайния срок за връщане (за да се избегнат съмнения - ако стоката е върната на следващия ден след крайния срок за връщане в предвидения ден на връщане, ще бъдете таксувани за пълен допълнителен ден за отдаване под наем). Освен това потвърждавате, че можем да вземем средствата директно от Вашата сметка, за да покрием таксите, без да искаме допълнително разрешение от вас. Крайният срок за връщане е времето, в което сте се съгласили да върнете елемента със заемодателя, или 12 часа на обяд на датата за връщане на наетия предмет (в зависимост от това кое е по-късно).

9.6 В случай на добронамерен спор между страните по отношение на реалната стойност на даден предмет, РЕНТ МЕЙТ ООД има правото да вземе еднолично решение по отношение на стойността на съответния предмет, вземайки предвид разумните доводи на страните.

9.7 Ако откажете да платите за причинени щети или да платите каквато и да е сума, която дължите на РЕНТ МЕЙТ ООД или на потребител на услугата „РЕНТ МЕЙТ“, по каквато и да е причина, в рамките на срока, даден от РЕНТ МЕЙТ ООД, ние ще ангажираме услугите на събирачите на дългове, които ще вземат този дълг от Вас от наше име. Вие се съгласявате, че таксата за техните услуги ще бъде добавена към дълга, който те ще съберат от Вас.

10. НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

10.1 Нищо в настоящите Условия не ограничава отговорността на РЕНТ МЕЙТ ООД за измамно представяне или действие, или за смърт, или телесна повреда в резултат на небрежност на нашите агенти или служители.

10.2 Вие имате определени права по закон. Те включват, че ние ще предоставим услугата „РЕНТ МЕЙТ“ на вас с разумни умения и грижи. Имате някои правни средства за защита, ако нарушим някое от тези права. Нищо в настоящите Условия няма за цел да засегне тези законни права или други права, които също може да имате право, например на вреди или конкретни резултати. За повече информация относно законните Ви права се свържете с юридически специалист.

10.3 При никакви обстоятелства РЕНТ МЕЙТ ООД не носи отговорност за действия или бездействия на трета страна, която използва услугата „РЕНТ МЕЙТ“ (включително всяка трета страна, с която влизате в сделка чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“). РЕНТ МЕЙТ ООД действа като посредник само по отношение на всяка сделка, сключена от страни, въведени една от друга чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“ ООД за наемане на който и да е предмет, включен в услугата „РЕНТ МЕЙТ“, и не поема отговорност за представянето на която и да е от страните (Даващ или Вземащ) във връзка с конкретна такава сделка.

10.4 Без да се засяга раздел 10.3 по-горе, РЕНТ МЕЙТ ООД не носи отговорност за:
10.4.1 загуби, които са причинени поради наша ненамеса;
10.4.2 косвени загуби, които са страничен ефект от основната загуба или щета и които не могат да се предвидят в момента на влизане в споразумението (например загуба на печалба или загуба на възможност);
10.4.3 Потребителско съдържание до степента, в която такова съдържание е незаконно, заплашително, обидно, злоумишлено, клеветническо, нецензурно или неприлично, или нарушава по друг начин правата на което и да е друго лице, включително, без да се ограничава до каквито и да било действия, представляващи или насърчаващи поведение, престъпление, поражда гражданска отговорност или по друг начин нарушава приложимото право; или
10.4.4 непредоставяне на услугата „РЕНТ МЕЙТ“ или изпълнение на някое от задълженията ни по настоящото споразумение, когато такова неизпълнение се дължи на събития, които са извън нашия контрол.
10.4.5 За целите на раздел 10.4.4 "Събития извън нашия контрол" означава каквато и да е причина извън нашия разумен контрол, която ни пречи да предоставяме Услугата или да изпълняваме някое от другите ни задължения по настоящото споразумение и включва, но не се ограничава до пожар , наводнение, буря, бунт, граждански смущения, война, ядрена авария, терористична дейност и природни бедствия.

10.5 Освен за нарушения на законоустановените условия, описани в параграф 10.2 по-горе, пълната отговорност на Рент Мейт ООД към Вас за загуба или повреда, възникваща във връзка с използването на услугата „РЕНТ МЕЙТ“, е ограничена до сто лева(100 BGN).

10.6 Вие потвърждавате, че не можем да гарантираме непрекъснат, без грешки или сигурен достъп до услугата „РЕНТ МЕЙТ“ или че дефектите в услугата „РЕНТ МЕЙТ“ ще бъдат коригирани. Въпреки че ще полагаме разумни усилия, за да поддържаме непрекъсната услуга, не можем да гарантираме това и ние не даваме никакви обещания или гаранции (независимо дали са изрични или подразбиращи се) относно операцията и наличието на услугата „РЕНТ МЕЙТ“.

10.7 Съответно, доколкото имаме юридическа възможност, ние изрично отказваме всички гаранции, постъпки и условия, изрични или подразбиращи се, включително такива за качество, продаваемост, търговско качество, трайност, годност за определена цел и такива, произтичащи от закона.

11. КРАЙ НА ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „РЕНТ МЕЙТ“

11.1 Можете да изберете да преустановите използването на услугата „РЕНТ МЕЙТ“ по всяко време. Освен това можете също да се свържете с Рент Мейт ООД чрез следната връзка: https:info@rent-mate.bg и да поискате да деактивираме профила Ви.

11.3 Вие потвърждавате, че вашето използване на услугата „РЕНТ МЕЙТ“ е предмет на дискретност на РЕНТ МЕЙТ ООД и Рент Мейт ООД може, в случай на нарушение на Условията по свое усмотрение, да прекрати Вашите права за използване на услугата „РЕНТ МЕЙТ“ чрез предоставяне на писмено известие с незабавно действие.

12. ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ

12.1 Това споразумение не дава права на трети страни да предявяват искове.

13. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

13.1 Чрез използването на услугата „РЕНТ МЕЙТ“ вие приемате събирането, прехвърлянето, съхранението и използването на вашата лична информация от РЕНТ МЕЙТ ООД, както е описано в нашата Декларация за поверителност. Наред с други неща, вие се съгласявате, че РЕНТ МЕЙТ ООД може да използва личната информация, която ни изпращате:
(i) за да потвърди самоличността ви;
(ii) за извършване на проверки срещу незаконното изпиране на пари;
(iii) за провеждане на проучвания с цел по-добра познаваемост на клиентите ни; и
(iv) извършване на проверки за изпълнение на транзакциите.

13.2 Също така се съгласявате да получавате от нас директни рекламни съобщения, освен ако не ни кажете, че предпочитате да не получавате такива съобщения.

14. СПОРОВЕ

14.1 Спорове между потребители
14.1.1 Ако имате спор с един или повече потребители на услугата „РЕНТ МЕЙТ“, Вие ни освобождавате (и нашите длъжностни лица, директори, агенти и служители) от всякакви искове, искания и вреди (актуални и последващи) от всякакъв вид и природа , известни или неизвестни, произтичащи от или по какъвто и да е начин, свързани с такива спорове.
14.1.2 Независимо от раздел 14.1.1, ако Вземащият и Даващият не са в състояние да разрешат спора, РЕНТ МЕЙТ ООД ще положи усилия в разумни рамки да посредничи по отношение на такъв спор и, без да засяга правата си, предвидени в настоящите условия, може да приспадне средства до прогнозната стойност на конкретен предмет от сметката на Вземащия, за да се компенсира Даващия след загуба или повреда на конкретен предмет, който е бил нает. Рент Мейт ООД няма да начислява такса в размер на 30% от сумата, която се начислява върху всички събрани суми, за да покрие услугата да действа като посредник.

14.2 Спорове между Вас и Рент Мейт ООД
14.2.1 Ако възникне спор между вас и Рент Мейт ООД, ние силно Ви препоръчваме първо да се свържете директно с нас, за да потърсите решение, като отидете на страницата за Контакти на РЕНТ МЕЙТ ООД. Ще разгледаме всяко разумно искане за разрешаване на спор чрез алтернативни процедури като посредничество или арбитраж като алтернатива на съдебните спорове.
14.2.2 Ако желаете да предприемете съдебно производство срещу нас, трябва да го направите в страната, в която живеете, и ще се прилага само правото на тази страна.

15. ОБЩИ УСЛОВИЯ

15.1 Вие потвърждавате, че Рент Мейт ООД може да прехвърля правата си по Условията (и всички свързани с тях искания) на всяка трета страна, без да е необходимо предварително съгласие.

15.2 Нищо в настоящите условия не е предназначено или работи с цел създаване на работа, агенция, партньорство или съвместно предприятие от какъвто и да е вид между РЕНТ МЕЙТ ООД и всеки потребител.

15.3 Ако нарушите условията и Рент Мейт ООД не предприема никакви действия срещу Вас, РЕНТ МЕЙТ ООД си запазва правото да предприеме действия срещу Вас на по-късна дата.

15.4 Условията представляват всички условия, договорени между Вас и нас, и заменят всички предварителни споразумения във връзка с услугата „РЕНТ МЕЙТ“. Вие декларирате, че не сте приели Условията, основаващи се на устни или писмени изявления, направени от нас, които не се съдържат в Условията.

15.5 Вие потвърждавате, че вашето право на достъп и използване на услугата „РЕНТ МЕЙТ“ също е предмет на:
15.5.1 приложимо право; и
15.5.2 всички правила или политики, прилагани от съответния доставчик на услуги и апликации, от който имате достъп до услугата „РЕНТ МЕЙТ“;

15.6 Ако някоя част от Условията е забранена или е установено, че е неефективна от който и да е съд или регулатор, останалите разпоредби продължават да се прилагат.

15.7 С изключение на съобщения, свързани с незаконно или незаконно съдържание, вашите известия до нас трябва да бъдат изпратени с препоръчана поща на РЕНТ МЕЙТ ООД БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1000 район р-н Възраждане ул. "Осогово” No 68, ет. 4, ап. 17. Ще Ви изпратим известия чрез посочения от Вас имейл адрес или чрез препоръчана поща. Известията, изпратени с препоръчана поща, се считат за получени пет дни след датата на изпращане. Известията, изпратени по електронна поща, се считат за получени на следващия работен ден след изпращането им.

 

 

ПРАВИЛА НА ВЗЕМАЩИЯ

Трябва да прочетете внимателно тези правила, преди да използвате услугата „РЕНТ МЕЙТ“ , за да наемете предмет или услуга (и следователно да станете "Вземащ"). Чрез използването на услугата „РЕНТ МЕЙТ“ като Вземащ Вие приемате тези правила ("Правилата на Вземащия"), както и Общите Условия

1. РОЛЯТА НА РЕНТ МЕЙТ ООД

1.1 Рент Мейт ООД е платформа, която цели да помогне на Вземащите да намерят предмети за отдаване под наем от хора, които искат да ги дадат на заем ("Даващи"). Услугата "РЕНТ МЕЙТ" дава възможност на Вземащия да сключи сделка с Даващия, за да наеме съответен предмет ("Транзакция"). Рент Мейт ООД не е страна по тази Транзакция или по какъвто и да е начин отговорна за действията или бездействията на Вземащия или Даващия във връзка с дадена Транзакция.

1.2 Чрез регистрирането в услугата „РЕНТ МЕЙТ“, Вие потвърждавате, че:
1.2.1 Вие не наемате от РЕНТ МЕЙТ ООД, а от друг потребител на услугата „РЕНТ МЕЙТ“, който се е регистрирал като Даващ; и
1.2.2 РЕНТ МЕЙТ ООД не гарантира или не промотира предмети, наети чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“ или друго съдържание, публикувано от Даващите (като снимки, език, описание, използвани в публикациите).

2. КОМУНИКАЦИЯ С ДАВАЩИ

2.1 Можете да комуникирате директно с Даващ в услугата "РЕНТ МЕЙТ", като използвате функцията "Изпрати съобщение на потребител". Това е добър начин да разберете повече информация за продукта, който искате да наемете. Не може да използвате тази функция за следното:
2.1.1 изпращане на непоискани реклами или промоции, заявки за дарения или спам;
2.1.2 да се свържете с някого, без неговото съгласие;
2.1.3 тормоз или злоупотреба с друг потребител; или
2.1.4 сключване на споразумение извън услугата "РЕНТ МЕЙТ" с цел избягване плащане на такси.

3. НАЕМАНЕ НА ПРЕДМЕТ

3.1 Чрез искане за заемане на даден предмет се съгласявате и гарантирате, че вие:
3.1.1 сте прочели и приемате описанието на артикула и условията преди да подадате заявка за наемане на даден предмет; и
3.1.2 разполагате с достатъчно средствата за:
а) покриване на необходимите плащания за наемане на артикула и на Комисионната за РЕНТ МЕЙТ ООД ; и
б) изплащане на пълната прогнозна стойност на предмета в случай на загуба или повреда. Предполагаемата стойност се определя като разумна оценка, определена от Даващия, освен ако Вземащият не е съгласен, в който случай РЕНТ МЕЙТ ООД ще определи прогнозната стойност съгласно точка 9.6;
3.1.3 приемате отговорност за пълната прогнозна стойност на артикула в случай на загуба или повреда; и
3.1.4 няма да се опитвате да избегнете таксите за наемане на предмет.

3.2 При заемането на даден артикул Вие се съгласявате, че ще върнете предмета на Даващия преди 12:00 часа на обяд, на обявената дата на връщане ("Крайният срок за връщане").

3.3 Ако искате да удължите периода, за който заемате даден артикул, можете да подадете допълнителна молба за удължаване на този период, за приемане от страна на Даващия, чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“.

3.4 Ако не сте успяли да удължите срока на наема за конкретен артикул чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“ и следователно върнете елемента след Крайния срок за връщане, вие потвърждавате, че РЕНТ МЕЙТ ООД може да ви таксува, както е посочено в раздел "Вашатa отговорност" на Общите Условията [раздел 9].

4. ОТГОВОРНОСТ

4.1 Като Вземащ, когато поискате да наемете даден артикул чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“, вие се съгласявате с приблизителната стойност, определена от Даващия. Ако не сте съгласни с тази прогнозна стойност, не заявявайте желание за наем на предмета. Ако сте съгласни с прогнозната стойност, вие се съгласявате да носите отговорност до пълната прогнозна стойност на този предмет, в случай на загуба или повреда, в периода, в който вие сте наели съответния артикул.

4.2 Ние имаме право да вземем сумата за Прогнозната стойност на елемента от Вашата сметка, без да искаме допълнително разрешение от вас, ако сме преценили, че сте причинили щети на артикула или сте го загубили.

5. ОСТАВЯНЕ НА ОТЗИВ

5.1 Когато сте взели на заем продукт чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“, ние ви насърчаваме да оставите коментар и оценка, тъй като това може ще помогне да предупредите други потребители за лошо преживяване или на Даващите да изградят добра репутация за себе си.

5.2 Можете да оставите оценка, като изберете една до пет звезди.

5.3 Като оставяте коментар или оценка, Вие приемате, че:
5.3.1 Вашата оценка и профилна информация ще бъдат публично показвани в страниците за регистрация и преглед на Даващия;
5.3.2 Вашият коментар няма да съдържа:
5.3.2.1 лична информация;
5.3.2.2 неприличен, расистки или тормозещ език или изображения;
5.3.2.3 реклама или спам; или
5.3.2.4 съдържание, което ще подкопае целостта на системата за оценка на услугата „РЕНТ МЕЙТ“; и
5.3.3 всеки опит за манипулиране на оценките или коментарите чрез заплахи, сплашване или подкуп се счита за изнудване и е строго забранен на "Рент Мейт ООД".

5.4 По същия начин приемате, че даден Даващ може да ви остави оценка и вие потвърждавате, че:
5.4.1 Вашата оценка ще бъде публично показвана на вашата профилна страница;
5.4.2 всеки опит за манипулиране на прегледите чрез заплахи, сплашване или подкуп се счита за изнудване и е строго забранен на услугата „РЕНТ МЕЙТ“.

5.5 Рент Мейт ООД си запазва правото да премахва оценки и коментари, които нарушават условията.

6. СКЛАДОВО ПРОСТРАНСТВО

6.1 Чрез предлагане за отдаване на място за съхранение на друг потребител; което включва, но не се ограничава до; гаражи, тавани, тавани, стаи, складови помещения, ателиета, алеи; Вие се съгласявате и гарантирате, че:
6.1.1 сте изцяло отговорни за осигуряването на охрана на предметите, които ще се съхраняват в пространството, както и че няма да съхранявате нищо, което е опасно за хората, животните или пространството около него;
6.1.2 сте отговорни за поддържането на състоянието на пространството, най-малкото в състоянието, в което се е намирало, когато Вземащият се съгласява да остави своите предмети в него;
6.1.3 сте отговорни за грижата и защитата на всички предмети, докато са във вашето пространство;

 

 

ПРАВИЛА НА ДАВАЩИТЕ

Трябва внимателно да прочетете тези правила, преди да използвате услугата „РЕНТ МЕЙТ“ за наемане на предмет или услуга(и следователно да станете "Даващ"). Като използвате услугата „РЕНТ МЕЙТ“ като Даващ, Вие се съгласявате с тези правила ("Правилата на Даващите"), както и с Общите Условия за ползване на услугата „РЕНТ МЕЙТ“.

1. Роля на „РЕНТ МЕЙТ“

1.1 „РЕНТ МЕЙТ“ е платформа за вземащите ("Вземащ"), за да наемат предмети под наем от даващите. Услугата „РЕНТ МЕЙТ“ дава възможност на вземащите да сключват сделки с даващите, за да наемат тези предмети, но е важно да запомните, че „РЕНТ МЕЙТ“ не е част от тази транзакция.

1.2 С регистрирането си в „РЕНТ МЕЙТ“ признавате, че:
1.2.1 не отдавате под наем на „РЕНТ МЕЙТ“, а на друг потребител на услугата „РЕНТ МЕЙТ“, който е регистриран като вземащ;
1.2.2 „РЕНТ МЕЙТ“ не гарантира или подкрепя вземащия или съдържание или съобщение, които той публикува (като снимки, език, описание, използвано в списъците).

2. КОМУНИКАЦИЯ С ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА „РЕНТ МЕЙТ“

2.1 Можете да общувате директно със Заемополучателите в услугата „РЕНТ МЕЙТ“, като използвате функцията "Съобщения до Потребител". Това е добър начин да научите повече информация за лицето, което иска да наеме вашия артикул. Не можете обаче да използвате тази функция за следното:
2.1.1 изпращане на нежелана реклама или промоции, искания за дарения или спам;
2.1.2 изпращане на нежелана реклама или промоции, искания за дарения или спам;
2.1.3 тормоз или злоупотреба с друг потребител;
2.1.4 формиране на споразумение извън договорените с нас условия за целите на избягването на такси.

3. ОТДАВАНЕ НА ПРЕДМЕТ

3.1 Като предлагате да отдадете даден предмет, се съгласявате и гарантирате, че:
3.1.1 сте предоставили точно описание на вашия продукт, попълвайки цялата необходима информация, като точни актуални снимки и разумна прогнозна стойност на предмета;
3.1.2 точна информация в профила си;
3.1.3 няма да участвате в избягване плащане на такси;
3.1.4 разполагат с наличните средства за покриване на такса за анулиране, дължима на „РЕНТ МЕЙТ“ в случай на късно анулиране на отдаването.

4. КАКВО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТДАДЕНО ПОД НАЕМ

4.1 Потребителите идват в „РЕНТ МЕЙТ“, за да намерят най-различни предмети, и вие сте свободни да предловите почти всичко. Въпреки това, поради някои причини, трябва да забраним някои предмети да бъдат отдадени чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“. Това може да се дължи на правни причини, или да защити нашите потребители и духа на „РЕНТ МЕЙТ“ като бизнес.

4.2 Следните видове елементи са забранени или ограничени в „РЕНТ МЕЙТ“:
4.2.1 алкохол, тютюн, наркотици и принадлежности за наркотици;
4.2.2 незаконни артикули, артикули, насърчаващи незаконна дейност и силно регулирани елементи;
4.2.3 международно регулирани елементи;
4.2.4 порнографско и зряло съдържание;
4.2.5 предмети, които нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни
4.2.6 животински продукти.

4.3 Политическите решения са сложни и въпреки че ще се опитаме да избегнем това колкото е възможно повече, си запазваме правото да премахваме всички други елементи от услугата „РЕНТ МЕЙТ“, ако смятаме, че по някаква причина не е в съответствие с нашите ценности.

5. ОСТАВЯНЕ НА РЕВЮ

5.1 Когато сте отдали под наем с помощта на услугата „РЕНТ МЕЙТ“, „РЕНТ МЕЙТ“ ви насърчава да оставите ревю, тъй като това помага на вземащите да изградят добра репутация или да предупредят други потребители за лош опит.

5.2 Можете да оставите коментар, като изберете една до пет звезди.

5.3 Като оставите ревю, потвърждавате, че:
5.3.1 Вашата информация и профил ще бъде публично показана на страниците за включване и преглед на вземащия;
5.3.2 Вашето ревю няма да съдържа:
5.3.2.1 лична информация;
5.3.2.2 нецензурен, расистки или тормозещ език или образ;
5.3.2.3 реклама или спам;
5.3.2.4 съдържание, което ще подкопае целостта на системата за преглед на Rent Mate

5.4 Също така приемате, че вземащия може да остави ревю и вие потвърждавате, че:
5.4.1 Вашият ревю ще бъде публично показано на страницата Ви за преглед;
5.4.2 Всеки опит за манипулиране на прегледи чрез заплахи, сплашване или подкуп се счита за изнудване и е строго забранен в услугата „РЕНТ МЕЙТ“.

5.5 „РЕНТ МЕЙТ“ си запазва правото да премахва коментарите, които нарушават Условията.

6. СЪХРАНЕНИЕ

6.1 Като предлагате да заемате своето пространство за съхранение; което включва, но не се ограничава до; гаражи, тавани, тавански помещения, стаи, складови помещения, студия, алеи; Вие се съгласявате и гарантирате, че:
6.1.1 са изцяло отговорни за осигуряването на подходяща сигурност за елементите, които се съхраняват във вашето пространство;
6.1.2 отговарят за поддържането на състоянието на пространството, най-малкото за условието, в което е, когато кредитополучателят се съгласява да остави предметите си в него;
6.1.3 отговарят за грижата и защитата на всички предмети, докато са във вашето пространство;

7. ПЛАЩАНИЯ

7.1 Като вземащ, приемате при заплащане на Наемна такса, в сметката ви да бъдат задържани средства на стойност 30% от обявената стойност на наетия предмет като капаро. Средствата ще бъдат освободени 24ч след връщането на предмета ако няма заявено оплакване от страна на Даващия.

7.2 Като Даващ, Вие ще получите дължимата ви наемна сума 24 часа след датата насрочена за край на наема. "Наемна сума" означава наемната такса без Комисионна Даващ.

7.3 Вие потвърждавате, че единствено Вие носите отговорност за плащането на приложимите данъци (ако има такива), дължими от Вас, в зависимост от Вашето използване на услугата „РЕНТ МЕЙТ“.

7.4 Нашите такси се заплащат в български левове и ние можем да ги променяме без предварително предизвестие. Ще Ви уведомим за промени в правилата ни за таксите, като публикуваме такива промени в услугата „РЕНТ МЕЙТ“, и ще изпратим имейл до адреса, регистриран в профила Ви. Може също така да изберем временно да променим таксите за промоционални събития или нови услуги; тези промени са ефективни, когато обявим промоционалното събитие или нова услуга. Ще уведомим предварително тези промоционални събития и нови услуги чрез публикуване на подробности за услугата „РЕНТ МЕЙТ“ и ще изпратим имейл до адреса, регистриран в профила Ви.

7.5 Също така се съгласявате, че когато сте се свързали с конкретен потребител чрез услугата „РЕНТ МЕЙТ“, няма да извършвате транзакция по какъвто и да е друг начин, различен от използването на услугата „РЕНТ МЕЙТ“, или да се занимавате с друга практика, която може да избегне или да намали комисионната на РЕНТ МЕЙТ ООД, която в противен случай би била платима, ако сделката е приключила с помощта на услугата „РЕНТ МЕЙТ“ (Избягване на такси). В случай на ангажиране от страна на който и да е потребител(и) в опити за избягване на такси, този (тези) потребител(потребители) ще обезщети и ще предпази РЕНТ МЕЙТ ООД по отношение на всички и всякакви загуби, понесени от РЕНТ МЕЙТ ООД в резултат на такова избягване на плащане на такси. В случай, че се опитате да ангажирате потребител, който сте срещнали чрез услугата РЕНТ МЕЙТ в наем или транзакция, която не използва услугата РЕНТ МЕЙТ, Вие сте длъжни да платите глоба до 300 лева като наказание за това, независимо от това дали Вашите опити са успешни или не.