От доста време насам ние и приятелите ни търсехме начин как да си помогнем да не разхищаваме средства и ресурси и същевременно да можем да се възползваме от всякакви благини на съвремието ни.

И така стигнахме до идеята да създаваме място и условия тези нужди и желания да се срещнат, намерят и удовлетворят.


С прости думи - ние сме приятелят, който ви е запознал с гаджето Ви или Ви е препоръчал на шефа Ви. Съответно очакваме да не излъжете нашето доверие, включително това на другите. Както и ние винаги ще се стараем да оправдаваме Вашето!


Рент Мейт ще предоставя възможност за оценяване на всеки един Даващ и Вземаш, за да може да създадем общество от хора, които си помагат, на които им пука един за друг и съществуват в среда на разбирателство и хармония.


Висшата идея на тази платформа е да ограничи закупуването и складирането на голям брой излишни за нас, в по-голямата част от времето, стоки и да работим заедно върху споделената употреба на вещите. Така ще намалим: излишното производство и потребление на стоки, замърсяването, причинено от него, даването на пари "на вятъра", а и ще дадем повод на хората да общуват повече.